jjjj

jjjj

onsdag 7 november 2012

Om att outa någons namn

Jag har märkt att det på sina håll i bloggvärlden är populärt att försöka ta reda på vem som döljer sig bakom anonyma nick och att skriva ut namnen på de nick eller bloggare man redan känner till identiteten på.

Bara de senaste veckorna har jag på tre olika ställen på nätet sett tre olika personer skriva ut namnet på en och samma bloggare som jag tidigare har trott varit anonym. Jag tror mig nu förstå att det rör sig om något slags "halvanonymitet", dvs att namnet är outat men att det inte är meningen att det ska skrivas ut i tid och otid. Det blir tydligt att det inte är någon slump att den verkliga identiteten nämns eftersom det har varit i samband med meningsskiljaktigheter och man verkligen velat framhäva att "dumma NN tycker så här". Jag har också sett en person poängtera namnen  på några som är inblandade i någon annans bloggbråk - trots att det inte alls var nödvändigt att nämna namnen utan hade kunnat använda sig av epitet eller omksrivningar. Jag känner inte behov av att precisera mig bättre än så. De som vet vad jag pratar om vet, och de som känner sig träffade kan få känna sig det.

Det är väldigt tydligt att man försöker skada den man skriver ut namnet på. Som sagt görs det ofta i samband med någon konflikt och jag antar att motivet är att hota den andra och skapa rädsla. Att skriva ut andras namn kan också användas i syfte att skuldbelägga någon annan för att tredje persons personuppgifter läckt ut. Ex: nu ska jag minsann skriva ut din mans namn överallt eftersom du var så dum att du råkade nämna det.

Det är absolut ingen ursäkt att fortsätta sprida namn eller andra uppgifter bara för att de redan finns ute någonstans på Internet! Det spelar ingen roll om en person själv har skrivit ut sitt namn någon gång eller om den på något annat sätt har blivit outad. För varje gång man nämner en persons uppgifter läser fler personer det. Personen må ha hur knäppa åsikter som helst - man har ändå ingen rätt att outa en hen.
Så tycker jag.